LIDÉ V LESOKRUHU

Tereza Jarkovská - ředitelka Lesní mateřské školy, průvodkyně dětí v LMŠ 

Jako dítě jsem vyrůstala na sídlišti na okraji Hradce Králové, v těsném sousedství luk a lesů. Hodiny a hodiny jsem trávila průzkumy okolí se svou nejlepší kamarádkou. Vylezly jsme snad na každý strom v širokém okolí, prozkoumaly život v potoce i v trávě, vařily mýdlo z šišek a lektvary z rostlin, pohřbívaly mrtvá zvířátka, která jsme našly, na kupách hlíny za potokem jsme si hrály na Indiány. Tato léta mě nesmírně ovlivnila a věřím, že právě z této doby pramení můj vztah ke všemu živému a pocit propojenosti s přírodou, vědomí živoucnosti Země a úcta a láska k ní a všemu stvoření.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor Textilní tvorba. Ráda tvořím, ráda si hraju, ráda zpívám a tančím. A nejradši to všechno dělám s dětmi. Jejich spontaneita a radost ze života mě nesmírně baví. Po studiích jsem se vypravila na zkušenou do světa. Strávila jsem rok v USA a dva roky ve Velké Británii. Po návratu jsem si udělala Státní zkoušku z angličtiny, kterou jsem pak i nějakou dobu učila. V roce 2021 jsem úspěšně dokončila studium na Svatojánské koleji - Vyšší odborné škole pedagogické- obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Absolvovala jsem kurz Žít s respektem manželů Kopřivových, spoluautorů knihy Respektovat a být respektován.

Myslím, že dostatek času strávený venku v přírodě, volná hra, svoboda učení a respektující přístup, což jsou principy, na kterých stojí pedagogická koncepce Lesokruhu, jsou základem pro zdravý vývoj každého člověka jako jedince, ale i pro zdravý vývoj celé společnosti. Jen lidé sebe-vědomí, samostatně smýšlející, vnímaví k potřebám svým i těch kolem sebe, lidé moudří, laskaví a milující, budou schopni jednou změnit a snad i zachránit tento svět. Věřím, že lesní školky obecně jsou místem, které dává dobrý základ pro to, aby z dětí takové bytosti vyrostly. Přírodu vnímám jako velký dar. Je to učitelka, ale i kotva pro nás lidi, když je nám ouvej. Dodá nám energii i nadhled. Je důležité umět ji vnímat, umět se zastavit a zaposlouchat, zaposlouchat se do ticha a zaslechnout mluvit vlastní duši. Když děti naučíme trávit v přírodě volný čas, zasejeme semínko, z kterého bude moci jednou vyrůst tato jejich kotva.

Terezka "Jarabi"
Terezka "Jarabi"

Tereza Bednářová - průvodkyně dětí v lesním klubu, vedoucí školní vývařovny a koordinátorka zdravého vaření a stravování ve školce, kvalifikovaná chůva v LMŠ, koordinátorka nákupů a výdejů SCUK - kvalitních výrobků od českých farmářů

"Každý živý tvor je tvůj bližní." Mahátma Gándhí

Návrat ke kořenům, k přírodě, k přirozenému životnímu rytmu a tradičním lidským hodnotám je smyslem mého života, a v tomto duchu se snažím vést i svou celou rodinu. Odjakživa tíhnu
k pobytu na vzduchu, v klidu a bezpečí přírody, kterou stále potřebuju mít v dosahu pro svůj odpočinek a potěšení.

V přírodě nacházím stále nové možnosti, jak ji využívat pro svou potřebu a přitom jí neublížit. Tyto zkušenosti bych ráda dále předávala dětem, protože jsem přesvědčena, že lze žít v souladu
s přírodou a že zachování kvalitního životního prostředí je v zájmu nás všech a je důležité, aby si toto uvědomovaly už děti předškolního věku.

Vystudovala jsem Střední školu zahradnickou v Kopidlně, obor zahradník V tomto směru jsem se poté i dále profesně zdokonalovala. Později jsem dálkově studovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde jsem získala titul bakalář v oboru zahradnictví. V mém rodném městě Týništi nad Orlicí působím už mnoho let jako nápověda v ochotnickém divadle a od loňského roku i jako místopředsedkyně Českého včelařského svazu.

Ve volné chvíli si ráda čtu, kreslím, věnuju se háčkování a pletení, nebo vymýšlím zábavu a hry pro děti. Těší mě zahradničení, péče o květiny a jejich dekorativní využití, a drobné chovatelství - doma máme psy, kočky, slepice, husy a včely. Také mne baví sbírání bylinek a jejich následné všemožné zpracovávání, aby byly pro zdraví a k užitku mé rodině i přátelům.

K dětem mám blízko - máme tři. Snažím se, aby měly kladný vztah a úctu ke všemu živému,
a zasvěcuju je do všech činností spojených s péčí o zahrádku i zvířectvo, vedu je k samostatnosti a k tomu, aby si navzájem pomáhaly a respektovaly se.

Lesokruh a jeho prostředí jsem poznala díky tomu, že ho na jaře roku 2016 začala navštěvovat naše dcera, a proto, když přišla nabídka zde pracovat, ráda jsem tuto výzvu přijala :)

Terezka "Nádhera"
Terezka "Nádhera"

Martina Kašparová - zástupkyně ředitelky lesní mateřské školy, koordinátorka lesního klubu, průvodkyně dětí

Jako dítě jsem se s nadšením potulovala v borském lese, lezla na stromy (dokázala jsem vyšplhat jen na 2) a pozorovala pulce v mlýnském náhonu. Čistila jsem místní potůček a vařila z bláta. Chtěla jsem jít na střední pedagogickou školu, ale tehdejší "zdravotní komise" mi to neumožnila. Vystudovala jsem tedy Obchodní akademii v Kostelci n. Orl. Po maturitě jsem odletěla na roční studijní pobyt do USA. Další zahraniční a zejména životní zkušenosti jsem sbírala ve Velké Británii, kde jsem dohromady strávila přes 5 let. Zpočátku jako chůva tří indických dětí a následně také jako osobní asistentka těžce tělesně postižené dívky. Tato zkušenost hodně změnila můj pohled na svět, životní priority a přístup k životu ve všech ohledech. Stejně tak jako mateřství. Jsem maminkou dvou radostných dětí, které mne inspirovaly k založení lesní školy. Chci, aby nejen mé děti zažily radost z pobytu v přírodě, z přirozeného poznávání, aby byly samostatné, zodpovědné a především šťastné.

Baví mě práce na zahradě, tvoření a zpívání s dětmi, ráda druhým pomáhám se schopností domluvit se anglicky. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován a jsem akreditovanou "Chůvou pro děti do zahájení školní docházky". Vysokoškolské studium jsem absolvovala na Univerzitě Hradec Králové). Od školního roku 2020-2021 studuji Předškolní a mimoškolní pedagogiku na Svatojánské koleji - Vyšší odborné škole pedagogické. 

Martina K.
Martina K.

Martina Rosenbergová - průvodkyně dětí v lesní mateřské škole a v Lesokroužku - klubíku pro děti mladší 3 let

Jsem Martina, nyní hlavně máma dvou malých dětí a manželka. Moje vysokoškolské vzdělání a práce se až do teď týkaly záležitostí velmi vzdálených od světa dětí a dlouhou dobu jsem žila v zahraničí. Prošla jsem bankovnictvím, ekonomií, rodinnou firmou, vinařstvím, restaurací a dalšími oblastmi. Za všechny zkušenosti jsem ráda, přivedly mě tam, kde jsem teď - zpátky doma a s dětmi. Děti jsou pro mě zatím největší "škola" a také mě přivedly do Lesokruhu. Stále se učím - větší trpělivosti, naslouchat, mlčet, vidět věci z jiného úhlu, vybírat slova, sdílet, ..... je toho tolik, co díky dětem mohu (znovu) objevovat, zatímco se s nimi dělím o své zkušenosti z dospělého světa. Od školního roku 2020-2021 studuji dálkově předškolní a mimoškolní pedagogiku na Svatojánské koleji - vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou. 


Mým velkým přesvědčením je to, že děti se o dospěláckém světě učí hlavně nápodobou. V každé situaci se tak snažím zastavit, vidět ji aspoň trochu očima dětí a odpovědět si na otázku: "Co jim právě teď svým chováním, jednáním, reakcí,.....ukazuji a co je tím "učím". Je pro mě důležité pracovat na tom, aby děti měly bezpečný prostor a čas objevovat svět. A kde jinde začít, než venku v přírodě!

Martina R.
Martina R.

Tereza Čelková - občasná průvodkyně dětí v lesním klubu, nepostradatelná pomocná "ruka a hlava" všeho druhu :-)

Od malička bylo mým snem pracovat s dětmi. V době, kdy ostatní holčičky chtěly být princeznami, já chtěla být učitelkou ve školce. V mé učitelské rodině mě od toho zrazovali, a tak jsem nakonec po šestiletém gymnáziu vystudovala medicínu a stala se zubní lékařkou. Už na škole mi ale děti chyběly, a tak jsem se rozhodla pro náročný obor dětské zubní lékařství. Hned po studiích jsem začala pracovat na klinice mého nynějšího manžela nejen jako dětská zubní lékařka, ale také částečně jako jednatelka firmy a manažerka, což mi přineslo a přináší řadu zkušeností s těmi nepopulárními, leč potřebnými "papírovacími záležitostmi".

Kromě toho jsem se již tehdy stala nevlastní maminkou dvou manželových báječných dcer. Netrvalo dlouho a našly ke mně cestu i vlastní děti, dva kluci, díky nimž jsem se začala na svět dívat jinýma očima. Vracím se s nimi k přírodě, ke kořenům i k sobě samé a vlastní intuici. Každý den s nimi objevuji něco nového a miluju ten proces vzájemného učení a obohacování.

Zajímám se o zdravou výživu a non-toxic filosofii a oboje se snažím nejen praktikovat v běžném životě, ale též předávat dětem svým i školkovým. Kromě toho mě zajímá alternativní vzdělávání, montessori pedagogika, respektující přístup k dětem i lidem obecně a to vše se snažím uplatňovat při práci s dětmi. Absolvovala jsem kurz Výchova Nevýchovou, Montessori pedagogika pro rodiče, kurz Rodičem v páru se Soňou Procházkovou a kurz Žít s respektem manželů Kopřivových. Celým mým životem se táhne jako stříbrná nit hudba - od malička jsem zpívala a stále zpívám ve sboru, hraju slušně na různé flétny a základně "obsloužím" i kytaru, klavír, ukulele, harmoniku, housle, basu... - prostě co je zrovna potřeba.

Lesokruh mě chytil za srdce na jaře roku 2019, kdy sem začal chodit můj starší syn David. Když pak na podzim přišla nabídka pravidelně ve školce vypomáhat, neváhala jsem. Zaskakuji za stálé průvodkyně, když je potřeba, podílím se na přípravě slavností a pomáhám s administrativou.


Terka "Včelka"
Terka "Včelka"

Michaela Novotná - kvalifikovaná chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Jsem Míša, manželka podporujícího manžela, máma dvou malých kluků a před dětmi lektorka němčiny.
Pocházím z malé vesničky v Podkrkonoší, kde jsem strávila dětství venku s bráchou, se ségrou a s dětmi od sousedů. Nejraději vzpomínám na to, jak jsme lezli po třešních a do večera stavěli u kořenů smrků šnekům domečky z kůry, klacků a mechu.
Od objevování struktur kůry jsem se začala zabývat objevováním struktur německého jazyka - vystudovala jsem germanistiku, respektive Učitelství němčiny na střední školy a také ekonomku, pak jsem vedla firemní i dětské kurzy němčiny a léto trávila na mezinárodních táborech pro děti. Při práci mě vždy bavilo doprovázet a podporovat děti i dospělé na cestě za vysněnou němčinou.
Vnímám, že průvodcování v Lesokruhu představuje taky doprovázení a podporování dětí na jejich cestě životem a přijde mi, že si mě to tak nějak našlo - nejspíš si mám rozšiřovat obzory práce s dětmi a moc se na tuto výzvu těším. Každý den čelím různým výzvám i s vlastními dětmi, které mě stále učí, že k sobě máme přistupovat s respektem a empatií nebo že se vše dá nejlépe vyřešit v klidu - tak se neustále vzdělávám i v této oblasti a ve volných chvílích čtu knihy, poslouchám podcasty s rodičovskou tématikou a prošla jsem kurzem Nevýchovy. Mimo to jsem ráda hodně venku a sportuju nebo cvičím jógu.
Do Lesokruhu jsem se dostala díky svému staršímu synovi, pro kterého jsme se s manželem začali poohlížet po školce. Měníme byt v centru Hradce za baráček se zahradou na kraji Třebechovic, abychom mohli dětem dopřát podobné zážitky z dětství plného lesních domečků a odřených kolen z lezení po třešních. Také věřím, že vše, co dítě do života opravdu potřebuje, se naučí ve školce, respektive v Lesokruhu. V říjnu 2022 se chystám skládat zkoušku, abych mohla v Lesokruhu vypomáhat jako chůva. Od září 2022 se tam pak učíme fungovat se synem oba dva - teda tři, ještě nás z trávy, kočárku nebo nosítka pozoruje mladší syn

Míša
Míša

Barbora Hvězdová kvalifikovaná chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Jsem Bára. Ráda chodím po horách, fotím a cestuju. Ze všech zemí, které jsem navštívila, mě nejvíce uchvátila rozmanitá kultura a příroda na Bali. Obyvatelé na Bali pevně věří, že všechno špatné, je pro něco dobré, za jejich víru je velice obdivuju a sama se v životě snažím této víry držet. Když trochu zapátrám v paměti, tak už jako malá holka jsem obdivovala paní učitelky a ráda si na ně hrála. Celé dětství jsem věnovala tanci, především baletu, který jsem hluboce milovala. Také trochu zpěvu a výtvarnému kroužku. Zbytek volného času jsem trávila na chalupě u Adršpachu, kde se mi kouzlo a síla přírody vrylo hluboko do srdce. Při výběru střední školy jsem zvažovala pedagogický obor, však zvítězil obor ekonomický, ve kterém jsem pokračovala i v profesním životě až do mateřské dovolené. Nyní jsem manželka, máma tříletého Matěje a panička úžasné čuby Maďarského ohaře. Během mateřské dovolené jsem si připomněla, jak mě práce s dětmi nesmírně naplňuje. Vrátila jsem se k tvoření, tanci i zpěvu. Ke všemu, od čeho jsem se na nějaký čas v životě vzdálila. Zároveň mi syn Matěj nastavuje zrcadlo a učí mě, na čem je ještě stále potřeba osobnostně zapracovat. Děti vnímám jako velký dar, jako učitelé, kteří nás učí velké trpělivosti. Mým velkým snem je doprovázet děti s láskou, respektem a úctou jejich dětstvím, pomáhat jim s vědomím sama sebe, aby už v útlém věku věděly, k čemu jsou předurčeny. Do Lesokruhu mě přivedl syn Matěj. Jsem vděčná, že se mi naskytla příležitost tu průvodcovat. Momentálně si dodělávám kurz Akreditovaná chůva do zahájeni povinné školní docházky a do budoucna bych si ráda doplnila pedagogické vzdělání a kurz Montessori pedagogika pro MŠ. 

,, Nikdy není pozdě začít být tím, kým jste mohli být. " ( George Eliot )

Bára
Bára


Michaela Žaludová - občasná průvodkyně dětí v lesním klubu, již brzy chůva pro děti do zahájení školní docházky 

Jmenuji se Míša a jsem máma dvou synů, jejichž narození ve mně odemklo velký pramen lásky a úcty k dětem. Po své první mateřské dovolené jsem začala pracovat v komunitní škole jako administrativní posila. Už tehdy jsem cítila silnou potřebu pracovat na místě, které je mému srdci blízké. Souběžně u nás doma vznikla úplně spontánně jakási "hravá školička" s kamarády mého syna. Děti se u nás pravidelně scházely a krom volné hry se přirozeně zajímaly o různé věci - např. vesmír, přírodu, psaní, čtení a počítání. Jejich zvídavost mě vedla k tomu jim poskytnout prostor, informace, návody a nápady, aby mohly toto vše svépomocí objevovat. Fascinovala mě jejich touha po poznání a viděla jsem jejich vlastní iniciativu a velké nadšení. "Hrály si na školáky", ale hravým, školkovým stylem. Podněcovalo to ve mně stále chuť pro ně držet a vytvářet prostor a nadále je provázet. Všechny nás to naplňovalo a bavilo...Poté jsem ve škole dostala nabídku pracovat jako asistentka pedagoga ve druhé třídě, kterou jsem přijala. Z kanceláře jsem se přiblížila k dětem, ale uvědomila jsem si, že mi chybí "školička", a že mne více láká být s dětmi ve školce. Nyní, na konci druhé rodičovské dovolené, zahajuji svoji rekvalifikaci na chůvu pro děti do zahájení předškolní docházky, abych konečně mohla dělat práci, ke které se cítím být povolána a svým srdcem přivolána.  

Míša
Míša

Zdena Trummová - nutriční poradkyně a vedoucí školní jídelny

Jmenuji se Zdena, ale slyším taky na Zipi, jak mi říká můj muž, občas děti a každý, kdo mě zná ze skautu. Chodím do něj od mala až dodnes – láska na celý život. I přesto, že jsem fakt zimomřivý člověk, mám ráda přírodu ve všech možných podobách. Nejlepší dovolená je s báglem na zádech a volným týdnem před sebou.

Můj soukromý i profesní život nejvíc ovlivnila obezita, kterou jsem trpěla od předškolního věku. I přesto, že jsem vystudovala učitelství pro střední školy a šest let učila, od roku 2017 jsem se začala vzdělávat ve výživě a hledat další směr. Několik let jsem byla krajskou koordinátorkou projektu Skutečně zdravá škola za KHK – jezdila jsem po školách a školkách a pomáhala jim zlepšovat stravování, edukaci o výživě apod. A tak jsem se v roce 2018, ještě před narozením první dcery Majdy, ocitla v Lesokruhu, kde jsem stále. V pondělky jsem tu jako vedoucí školní jídelny, na věky jako máma Majdy a Amálky a vždycky jako někdo, kdo si rád pokecá cestou k autům na parkoviště.  Výživou se zabývám profesně, najdete mě na www.okolokuchyne.cz . Když jsem loni přijala nabídku dělat ve školce jídelníčky a další srandy okolo, byla to trochu výzva. Zohlednit vegetariánskou výživu na jedné straně, technické možnosti školky na druhé straně a další drobnosti okolo, není vždy snadné, ale baví mě to moc a jsem ráda, že můžu tímto způsobem přispět ke kvalitě Lesokruhu.   

Zdeňka "Zipi"
Zdeňka "Zipi"


... a další rodiče, prarodiče a dobrovolníci, za které děkujeme.