LIDÉ V LESOKRUHU

Tereza Jarkovská - ředitelka Lesní mateřské školy, průvodkyně dětí v LMŠ a v Lesokroužku - klubíku pro děti mladší 3 let

Jako dítě jsem vyrůstala na sídlišti na okraji Hradce Králové, v těsném sousedství luk a lesů. Hodiny a hodiny jsem trávila průzkumy okolí se svou nejlepší kamarádkou. Vylezly jsme snad na každý strom v širokém okolí, prozkoumaly život v potoce i v trávě, vařily mýdlo z šišek a lektvary z rostlin, pohřbívaly mrtvá zvířátka, která jsme našly, na kupách hlíny za potokem jsme si hrály na Indiány. Tato léta mě nesmírně ovlivnila a věřím, že právě z této doby pramení můj vztah ke všemu živému a pocit propojenosti s přírodou, vědomí živoucnosti Země a úcta a láska k ní a všemu stvoření.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor Textilní tvorba. Ráda tvořím, ráda si hraju, ráda zpívám a tančím. A nejradši to všechno dělám s dětmi. Jejich spontaneita a radost ze života mě nesmírně baví. Po studiích jsem se vypravila na zkušenou do světa. Strávila jsem rok v USA a dva roky ve Velké Británii. Po návratu jsem si udělala Státní zkoušku z angličtiny, kterou jsem pak i nějakou dobu učila. V roce 2021 jsem úspěšně dokončila studium na Svatojánské koleji - Vyšší odborné škole pedagogické.

Myslím, že dostatek času strávený venku v přírodě, volná hra, svoboda učení a respektující přístup, což jsou principy, na kterých stojí pedagogická koncepce Lesokruhu, jsou základem pro zdravý vývoj každého člověka jako jedince, ale i pro zdravý vývoj celé společnosti. Jen lidé sebe-vědomí, samostatně smýšlející, vnímaví k potřebám svým i těch kolem sebe, lidé moudří, laskaví a milující, budou schopni jednou změnit a snad i zachránit tento svět. Věřím, že lesní školky obecně jsou místem, které dává dobrý základ pro to, aby z dětí takové bytosti vyrostly. Přírodu vnímám jako velký dar. Je to učitelka, ale i kotva pro nás lidi, když je nám ouvej. Dodá nám energii i nadhled. Je důležité umět ji vnímat, umět se zastavit a zaposlouchat, zaposlouchat se do ticha a zaslechnout mluvit vlastní duši. Když děti naučíme trávit v přírodě volný čas, zasejeme semínko, z kterého bude moci jednou vyrůst tato jejich kotva.


Tereza Bednářová - průvodkyně dětí v lesním klubu, vedoucí školní vývařovny a koordinátorka zdravého vaření a stravování ve školce, koordinátorka nákupů a výdejů SCUK - kvalitních výrobků od českých farmářů

"Každý živý tvor je tvůj bližní." Mahátma Gándhí

Návrat ke kořenům, k přírodě, k přirozenému životnímu rytmu a tradičním lidským hodnotám je smyslem mého života, a v tomto duchu se snažím vést i svou celou rodinu. Odjakživa tíhnu
k pobytu na vzduchu, v klidu a bezpečí přírody, kterou stále potřebuju mít v dosahu pro svůj odpočinek a potěšení.

V přírodě nacházím stále nové možnosti, jak ji využívat pro svou potřebu a přitom jí neublížit. Tyto zkušenosti bych ráda dále předávala dětem, protože jsem přesvědčena, že lze žít v souladu
s přírodou a že zachování kvalitního životního prostředí je v zájmu nás všech a je důležité, aby si toto uvědomovaly už děti předškolního věku.

Vystudovala jsem Střední školu zahradnickou v Kopidlně, obor zahradník V tomto směru jsem se poté i dále profesně zdokonalovala. Později jsem dálkově studovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde jsem získala titul bakalář v oboru zahradnictví. V mém rodném městě Týništi nad Orlicí působím už mnoho let jako nápověda v ochotnickém divadle a od loňského roku i jako místopředsedkyně Českého včelařského svazu.

Ve volné chvíli si ráda čtu, kreslím, věnuju se háčkování a pletení, nebo vymýšlím zábavu a hry pro děti. Těší mě zahradničení, péče o květiny a jejich dekorativní využití, a drobné chovatelství - doma máme psy, kočky, slepice, husy a včely. Také mne baví sbírání bylinek a jejich následné všemožné zpracovávání, aby byly pro zdraví a k užitku mé rodině i přátelům.

K dětem mám blízko - máme tři. Snažím se, aby měly kladný vztah a úctu ke všemu živému,
a zasvěcuju je do všech činností spojených s péčí o zahrádku i zvířectvo, vedu je k samostatnosti a k tomu, aby si navzájem pomáhaly a respektovaly se.

Lesokruh a jeho prostředí jsem poznala díky tomu, že ho na jaře roku 2016 začala navštěvovat naše dcera, a proto, když přišla nabídka zde pracovat, ráda jsem tuto výzvu přijala :)


Martina Kašparová - zástupkyně ředitelky lesní mateřské školy, koordinátorka lesního klubu, průvodkyně dětí

Jako dítě jsem se s nadšením potulovala v borském lese, lezla na stromy (dokázala jsem vyšplhat jen na 2) a pozorovala pulce v mlýnském náhonu. Čistila jsem místní potůček a vařila z bláta. Chtěla jsem jít na střední pedagogickou školu, ale tehdejší "zdravotní komise" mi to neumožnila. Vystudovala jsem tedy Obchodní akademii v Kostelci n. Orl. Po maturitě jsem odletěla na roční studijní pobyt do USA. Další zahraniční a zejména životní zkušenosti jsem sbírala ve Velké Británii, kde jsem dohromady strávila přes 5 let. Zpočátku jako chůva tří indických dětí a následně také jako osobní asistentka těžce tělesně postižené dívky. Tato zkušenost hodně změnila můj pohled na svět, životní priority a přístup k životu ve všech ohledech. Stejně tak jako mateřství. Jsem maminkou dvou radostných dětí, které mne inspirovaly k založení lesní školy. Chci, aby nejen mé děti zažily radost z pobytu v přírodě, z přirozeného poznávání, aby byly samostatné, zodpovědné a především šťastné.

Baví mě práce na zahradě, tvoření a zpívání s dětmi, ráda druhým pomáhám se schopností domluvit se anglicky. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován a jsem akreditovanou "Chůvou pro děti do zahájení školní docházky". Vysokoškolské studium jsem absolvovala na Univerzitě Hradec Králové). Od školního roku 2020-2021 studuji Předškolní a mimoškolní pedagogiku na Svatojánské koleji - vyšší odborné škole pedagogické. 


Martina Rosenbergová - průvodkyně dětí v lesní mateřské škole

Jsem Martina, nyní hlavně máma dvou malých dětí a manželka. Moje vysokoškolské vzdělání a práce se až do teď týkaly záležitostí velmi vzdálených od světa dětí a dlouhou dobu jsem žila v zahraničí. Prošla jsem bankovnictvím, ekonomií, rodinnou firmou, vinařstvím, restaurací a dalšími oblastmi. Za všechny zkušenosti jsem ráda, přivedly mě tam, kde jsem teď - zpátky doma a s dětmi. Děti jsou pro mě zatím největší "škola" a také mě přivedly do Lesokruhu. Stále se učím - větší trpělivosti, naslouchat, mlčet, vidět věci z jiného úhlu, vybírat slova, sdílet, ..... je toho tolik, co díky dětem mohu (znovu) objevovat, zatímco se s nimi dělím o své zkušenosti z dospělého světa. Od školního roku 2020-2021 studuji dálkově předškolní a mimoškolní pedagogiku na Svatojánské koleji - vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou. 


Mým velkým přesvědčením je to, že děti se o dospěláckém světě učí hlavně nápodobou. V každé situaci se tak snažím zastavit, vidět ji aspoň trochu očima dětí a odpovědět si na otázku: "Co jim právě teď svým chováním, jednáním, reakcí,.....ukazuji a co je tím "učím". Je pro mě důležité pracovat na tom, aby děti měly bezpečný prostor a čas objevovat svět. A kde jinde začít, než venku v přírodě!


Tereza Čelková - občasná průvodkyně dětí v lesním klubu, nepostradatelná pomocná "ruka a hlava" všeho druhu :-)

Od malička bylo mým snem pracovat s dětmi. V době, kdy ostatní holčičky chtěly být princeznami, já chtěla být učitelkou ve školce. V mé učitelské rodině mě od toho zrazovali, a tak jsem nakonec po šestiletém gymnáziu vystudovala medicínu a stala se zubní lékařkou. Už na škole mi ale děti chyběly, a tak jsem se rozhodla pro náročný obor dětské zubní lékařství. Hned po studiích jsem začala pracovat na klinice mého nynějšího manžela nejen jako dětská zubní lékařka, ale také částečně jako jednatelka firmy a manažerka, což mi přineslo a přináší řadu zkušeností s těmi nepopulárními, leč potřebnými "papírovacími záležitostmi".

Kromě toho jsem se již tehdy stala nevlastní maminkou dvou manželových báječných dcer. Netrvalo dlouho a našly ke mně cestu i vlastní děti, dva kluci, díky nimž jsem se začala na svět dívat jinýma očima. Vracím se s nimi k přírodě, ke kořenům i k sobě samé a vlastní intuici. Každý den s nimi objevuji něco nového a miluju ten proces vzájemného učení a obohacování.

Zajímám se o zdravou výživu a non-toxic filosofii a oboje se snažím nejen praktikovat v běžném životě, ale též předávat dětem svým i školkovým. Kromě toho mě zajímá alternativní vzdělávání, montessori pedagogika, respektující přístup k dětem i lidem obecně a to vše se snažím uplatňovat při práci s dětmi. Absolvovala jsem kurz Výchova Nevýchovou, Montessori pedagogika pro rodiče a kurz Rodičem v páru se Soňou Procházkovou. Celým mým životem se táhne jako stříbrná nit hudba - od malička jsem zpívala a stále zpívám ve sboru, hraju slušně na různé flétny a základně "obsloužím" i kytaru, klavír, ukulele, harmoniku, housle, basu... - prostě co je zrovna potřeba.

Lesokruh mě chytil za srdce na jaře roku 2019, kdy sem začal chodit můj starší syn David. Když pak na podzim přišla nabídka pravidelně ve školce vypomáhat, neváhala jsem. Zaskakuji za stálé průvodkyně, když je potřeba, podílím se na přípravě slavností a pomáhám s administrativou.


Radka Hamplová - průvodkyně dětí v lesním klubu

Vyrostla jsem na statku mezi zvířaty a rostlinami a od té doby stále nejraději trávím svůj čas venku. Slunce, mraky, vítr a stromy....všechno živé kolem obdivuji a učím se. Stále.

K tomu mi vydatně pomáhají mé 3 děti. Všechny životní výzvy zvládám lépe, pokud mohu cítit Zem pod svýma nohama a dívat se do krajiny, vnímat všechny živly kolem sebe. Děti vedu k úctě ke všemu živému. Moc ráda sleduji a podporuji dětskou spontánnost a tvořivost. Vedla jsem několik dětských výtvarných skupin. Tvořit, kreslit a malovat mě bavilo od dětství. Vystudovala jsem DAMU - scénografii loutkového a alternativního divadla. Po odstěhování z Prahy zpět na venkov mě oslovila permakultura a ekozahrady. Po studiu permakulturního designu jsem začala tvořit a navrhovat ekozahrady a dar své prostorové představivosti vkládám do služby lidem a přírodě. Spolu s nejmladší dcerou jsem od jejích tří let členkou lesokruhové komunity, která je mi inspirací a jsem šťastná, že mohu každý čtvrtek provázet děti v objevování přírody, sebe samých i lidí kolem.

... a další rodiče, prarodiče a dobrovolníci, za které děkujeme.