Platby

v Lesním klubu LESOKRUH

Lesní klub Lesokruh je pouze pro členy spolku Lesokruh, z.s. a jejich rodinné příslušníky.  Jsme nezisková organizace a členské příspěvky jsou používány výhradně na náklady spojené s provozem klubu.

Výše členského příspěvku spolku pro školní rok 2024/2025

Cena za 1 měsíc - docházka 4 dny v týdnu                                            5700 Kč

Výše členského příspěvku spolku pro školní rok 2023/2024

Cena za 1 měsíc - docházka 3 dny v týdnu                                            4600 Kč

Cena za stravu (oběd + dopolední a odpolední svačina, pitný režim): 

2024/2025   133 Kč/den

2023/2024   123 Kč / den

Nabízíme i možnost nepravidelné či nárazové docházky (pokud to kapacita umožní). 
V takovém případě je platba za jednotlivý den školky 500 Kč. Docházku je nutné domluvit předem. Při tomto typu docházky není možné umístění dítěte garantovat.

Správní rok je rokem, pro který je určena výše členských příspěvků a je totožný se školním rokem. Začíná tedy 1. září a končí 30. června. Platí se stejná částka po dobu celého správního roku (bez ohledu na státní svátky, prázdniny). Během letních prázdnin je standardní provoz klubu pozastaven a členské příspěvky se nehradí. Organizujeme příměstské tábory a  letní klub.

Příspěvek se hradí na 2 měsíce předem. Platbu je potřeba uhradit bankovním převodem na účet 2701155696/2010 nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. příspěvek za květen je nutno uhradit do 15. března).

Bližší informace nalezne v provozním řádu dostupném na našich webových stránkách.