Platby

v Lesním klubu LESOKRUH

Lesní klub Lesokruh je pouze pro členy spolku Lesokruh, z.s. a jejich rodinné příslušníky. Výše členského příspěvku se odvíjí od počtu dnů v měsíci, kdy dítě navštěvuje LK Lesokruh. Jsme nezisková organizace a členské příspěvky jsou používány výhradně na náklady spojené s provozem klubu.

Výše členského příspěvku spolku pro školní rok 2022/2023

Cena za 1 měsíc

Docházka 2 dny v týdnu

3 450 Kč

Cena za 1 měsíc

Docházka 3 dny v týdnu

4 600 Kč

Cena za 1 měsíc

Docházka 5 dní v týdnu

5 750 Kč

Cena za stravu (oběd + dopolední a odpolední svačina, pitný režim) je 103 Kč / den.  

Nabízíme i možnost nepravidelné či nárazové docházky (pokud to kapacita umožní). 
V takovém případě je platba za jednotlivý den školky 500 Kč. Docházku je nutné domluvit předem. Při tomto typu docházky není možné umístění dítěte garantovat.

Správní rok je rokem, pro který je určena výše členských příspěvků a je totožný se školním rokem. Začíná tedy 1. září a končí 30. června. Platí se stejná částka po dobu celého správního roku (bez ohledu na státní svátky, prázdniny). Během letních prázdnin je standardní provoz klubu pozastaven a členské příspěvky se nehradí. Organizujeme příměstské tábory a  letní klub.

Příspěvek se hradí na 2 měsíce předem. Platbu je potřeba uhradit bankovním převodem na účet 2701155696/2010 nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. příspěvek za květen je nutno uhradit do 15. března).

Bližší informace nalezne v provozním řádu dostupném na našich webových stránkách.