Členské příspěvky

Výše členského příspěvku spolku pro školní rok 2020/2021 

Lesní klub Lesokruh je pouze pro členy spolku Lesokruh, z.s. a jejich rodinné příslušníky. Výše členského příspěvku se odvíjí od počtu dnů v měsíci, kdy dítě navštěvuje LK Lesokruh. Jsme nezisková organizace a členské příspěvky jsou používány výhradně na náklady spojené s provozem klubu.

Cena za 1 měsíc

Docházka 2 dny v týdnu

3 450 Kč

Cena za 1 měsíc

Docházka 3 dny v týdnu

4 600 Kč

Cena za 1 měsíc

Docházka 5 dní v týdnu

5 750 Kč

Nabízíme i možnost nepravidelné či nárazové docházky (pokud to kapacita umožní).
V takovém případě je platba za jednotlivý den školky 400 Kč. Docházku je nutné domluvit předem. Při tomto typu docházky není možné umístění dítěte garantovat.

Správní rok je rokem, pro který je určena částka členských příspěvků a je totožný se školním rokem. Začíná tedy 1. září a končí 31. srpna. Platí se stejná částka po dobu celého správního roku (bez ohledu na státní svátky, prázdniny).

Příspěvek se hradí na 2 měsíce předem. Platbu je potřeba uhradit bankovním převodem na účet 2701155696/2010 nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. příspěvek za květen a červen je nutno uhradit do 15. března).

Bližší informace nalezne v provozním řádu dostupném na našich webových stránkách.