Děkujeme a doporučujeme

DĚKUJEME:

Zde je SEZNAM VĚCÍ, které aktuálně ve školce potřebujeme.

DOPORUČUJEME:

Knihy pro otevřené rodiče:

 • 5 zlatých klíčů - Helle Heckmannová
 • Hypersenzitivní děti - Laskaví poslové univerza - Antje Gertrud Hofmannová
 • Tajný život stromů - Peter Wohllebe
 • Hravě o živé stravě (vitariánská a veganská kuchařka pro děti i dospělé) - Eva Hájková
 • Respektovat a být respektován - Pavel Kopřiva, Jana Nováčková
 • Koncept kontinua - Jean Liedloffová
 • Tvoje dítě jako šance pro tebe - Zdeňka Jordánová
 • Vychováváme děti a rosteme s nimi - Naomi Aldorfová

Knihy pro děti i dospělé:

 • Tobiáš Lolness, Timothée de Fombelle
 • Sára, kniha první (druhá, třetí) - Esther a Jerry Hicks
 • Kořenové děti - Sibylle von Olfers
 • Skřítek Kořínek - Jakob Streit
 • Než jsi přišel na svět - Howard Schwartz

Alternativní školy, lesní školky v okolí:

Mimoškolkové aktivity pro děti:

 • Hudba jinak - soukromá výuka hudby a kurzy autorské strategie s cílem: "Aby dítě samo chtělo hrát, samo se chtělo hudebně vzdělávat".

Jídlo:

Umění, kultura, zábava:

 • Kreatiffestival - třebechovický tanečně literárně divadelně výtvarně hudebně tvořivý festival pro celou rodinu nabízející tvořivé dílny, workshopy, vystoupení, výstavy a prodejní stánky.
 • Klíč k tvořivosti  - zapsaný ústav, jehož hlavní činnost je vytváření prostoru pro setkávání
  a tvorbu umělců a kreativních lidí, realizace kulturních a komunitních akcí, oživování veřejného prostoru kulturními a komunitními akcemi. Klíč k tvořivosti také pořádá odborná školení, přednášky a další osvětové akce.

Ochrana přírody:

 • Český svaz ochránců přírody- největší nestátní neziskové organizace zabývající se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí v České republice
 • ZO ČSOP JARO Jaroměř - záchranná stanice pro zraněné volně žijící živočichy pro okresy Hradec Králové, Náchod, Rychnov na Kněžnou, Trutnov
 • Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost, prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice.
 • Ukliďme svět, ukliďme Česko - je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky a jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
 • Ekolist - zpravodajský server o přírodě, životním prostředí a ekologii
 • Greenpeace - nezávislá mezinárodní organizace, která nenásilnými prostředky upozorňuje na poškozování životního prostředí, přináší svědectví, požaduje nápravu a nabízí řešení.
 • Hnutí duha - česká nezávislá organizace, která se věnuje otázkám obnovitelných zdrojů, záchrany lesů, plýtvání jídlem, odpadů nebo zemědělství.
 • Veronica - ekologický institut ČSOP, který poskytuje výklad odborných environmentálních témat a pořádá odbornou a vzdělávací činnost pro nejširší veřejnost.