DĚKUJEME A DOPORUČUJEME

DĚKUJEME:

 • Rodičům, prarodičům a kamarádům, kteří školce fyzicky či materiálně pomáhají
 • Panu Jiřímu Jiráskovi za pravidelnou finananční podporu spolku
 • Panu MUDr. Martinu Čelkovi a paní MDDr. Tereze Čelkové a jejich firmě BRIXdent s.r.o. za finanční podporu do rozpočtu spolku Lesokruh
 • Manželům Heranovým za pravidelný měsíční příspěvek do sociálního fondu spolku
 • Manželům Krausovým za pravidelný měsíční příspěvek do sociálního fondu spolku
 • Manželům Faltovým za příspěvek do sociálního fondu spolku
 • Manželům Rozhoňovým za finanční podporu, která umožnila (nejen) vznik tiskových materiálů
 • Panu Miloslavu Kašparovi - za rozsáhlé práce všeho druhu, zejména pak za dřevěné podium v ložnici a police pro pomůcky
 • Panu Rudovi Kubiasovi a Milanu Jarkovskému - za provedení veškerých elektroinstalačních prací 
 • Panu Richardu Rampasovi - Pila Podhora s.r.o. za dřevo na střechu kůlny
 • Panu Liboru Rampasovi za dřevo na novou vstupní bránu
 • Panu Luboši Kupkovi za všechny krásné výrobky ze dřeva
 • Panu Janu Kopelentovi -  KOVAKO - reflexní vesty pro děti 
 • Tiskárně AG TYP Kostelec nad Orlicí
 • Panu Martinu Šebestovi - Mazlíkův ráj - za slunečnicová semínka pro ptáčky do krmítek
 • SK Třebechovice p.O. za možnost využívat tréninkové hřiště v Boře
 • Městu Třebechovice pod Orebem
 • Městu Týniště nad Orlicí
 • Obci Blešno
 • Královéhradeckému kraji
 • Státnímu fondu životního prostředí ČR
 • Ministerstvu životního prostředí ČR
 • Firmě Thermos - světové jedničce na poli termosek a termohrnků 
 • Panu Ing. Bohumíru Petruškovi za dřevěné dary k našemu ohništi
 • Rodinné farmě František Kejklíček za 100 kg výborných brambor typu B Marabela
 • Hasičům SDH z Cerekvice nad Loučnou

Zde je SEZNAM VĚCÍ, které aktuálně ve školce potřebujeme.


DOPORUČUJEME:

Knihy pro otevřené rodiče:

 • 5 zlatých klíčů - Helle Heckmannová
 • Hypersenzitivní děti - Laskaví poslové univerza - Antje Gertrud Hofmannová
 • Tajný život stromů - Peter Wohllebe
 • Hravě o živé stravě (vitariánská a veganská kuchařka pro děti i dospělé) - Eva Hájková
 • Respektovat a být respektován - Pavel Kopřiva, Jana Nováčková
 • Koncept kontinua - Jean Liedloffová
 • Tvoje dítě jako šance pro tebe - Zdeňka Jordánová
 • Vychováváme děti a rosteme s nimi - Naomi Aldorfová

Knihy pro děti i dospělé:

 • Tobiáš Lolness, Timothée de Fombelle
 • Sára, kniha první (druhá, třetí) - Esther a Jerry Hicks
 • Kořenové děti - Sibylle von Olfers
 • Skřítek Kořínek - Jakob Streit
 • Než jsi přišel na svět - Howard Schwartz

Alternativní školy, lesní školky v okolí:

Mimoškolkové aktivity pro děti:

 • Hudba jinak - soukromá výuka hudby a kurzy autorské strategie s cílem: "Aby dítě samo chtělo hrát, samo se chtělo hudebně vzdělávat".

Jídlo:

Umění, kultura, zábava:

 • Kreatiffestival - třebechovický tanečně literárně divadelně výtvarně hudebně tvořivý festival pro celou rodinu nabízející tvořivé dílny, workshopy, vystoupení, výstavy a prodejní stánky.
 • Klíč k tvořivosti  - zapsaný ústav, jehož hlavní činnost je vytváření prostoru pro setkávání
  a tvorbu umělců a kreativních lidí, realizace kulturních a komunitních akcí, oživování veřejného prostoru kulturními a komunitními akcemi. Klíč k tvořivosti také pořádá odborná školení, přednášky a další osvětové akce.

Ochrana přírody:

 • Český svaz ochránců přírody- největší nestátní neziskové organizace zabývající se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí v České republice
 • ZO ČSOP JARO Jaroměř - záchranná stanice pro zraněné volně žijící živočichy pro okresy Hradec Králové, Náchod, Rychnov na Kněžnou, Trutnov
 • Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost, prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice.
 • Ukliďme svět, ukliďme Česko - je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky a jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
 • Ekolist - zpravodajský server o přírodě, životním prostředí a ekologii
 • Greenpeace - nezávislá mezinárodní organizace, která nenásilnými prostředky upozorňuje na poškozování životního prostředí, přináší svědectví, požaduje nápravu a nabízí řešení.
 • Hnutí duha - česká nezávislá organizace, která se věnuje otázkám obnovitelných zdrojů, záchrany lesů, plýtvání jídlem, odpadů nebo zemědělství.
 • Veronica - ekologický institut ČSOP, který poskytuje výklad odborných environmentálních témat a pořádá odbornou a vzdělávací činnost pro nejširší veřejnost.