Přihláška

do LMŠ  LESOKRUH

Pro školní rok 2021/2022 máme poslední volná místa.

Lesní mateřská škola Lesokruh bude zapsaná v rejstříku MŠMT až od 1.9.2021,
proto i oficiální zápis přijatých dětí proběhne v tento den.

Již nyní však můžete Vaše dítě předběžně přihlašovat.

Předběžně podaná přihláška výrazně zvyšuje šanci na přijetí dítěte do LMŠ.

Kritéria přijetí dítěte do Lesní mateřské školy Lesokruh:

Přednostně budou přijímány děti, které:

  • byly v předchozích letech zapsány k docházce v LK Lesokruh

  • mají nebo měly v LMŠ nebo LK sourozence

  • se zúčastnily zkušebního dne v LMŠ

  • jsou děti zaměstnanců nebo dobrovolníků pracujících v LMŠ nebo LK

LMŠ dále zohledňuje při přijetí dítěte zájem zákonných zástupců o filosofii lesních mateřských škol, enviromentální vzdělávání a zdravý životní styl.

Vzhledem k preferovanému složení skupiny dětí tak, aby mohlo být dosahováno co nejlepších výsledků výchovně-vzdělávacího procesu v souladu s pedagogickou koncepcí LMŠ, může školka při nedostatku volných míst zohlednit i toto kritérium: ideální složení skupiny dětí je 6 předškoláků, 6 dětí čtyřletých, 4 děti tříleté.

Do LMŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Postup pro přihlášení dítěte

1. Přihláška 

Pokud si přejete, aby Vaše dítě chodilo do lesní mateřské školy Lesokruh, vyplňte on-line přihlášku:

2. Osobní setkání

Poté, co obdržíme přihlášku, dohodneme si spolu termín schůzky. Preferujeme osobní návštěvu ve školce (ideálně) obou rodičů s dítětem.

3. Další postup

O dalším postupu se dohodneme přímo na osobní schůzce.