Platby

v Lesní mateřské škole LESOKRUH

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Lesní mateřská škola Lesokruh
Na Obci 196
50346 Třebechovice pod Orebem
IČ: 10983431

Bankovní spojení:

Běžný účet LMŠ (fakturace, platby školného): 2102028185/2010
Jídelna LMŠ(platby obědů): 2002028188/2010
Jistinový účet (platby jistiny): 2401626572/2010
Sociální fond (dary do sociálního fondu LK a LMŠ Lesokruh): 2301869876/2010

Výše úhrady za předškolní vzdělávání ("školkovného") pro školní rok 2022/2023

  • docházka 5 dní v týdnu: 5500 Kč/měsíčně
  • Cena za stravu (oběd + dopolední a odpolední svačina, pitný režim) 77 Kč / den
  • Záloha na stravu 1540 Kč (platby do15. dne v měsíci, jeden měsíc dopředu)

Školkovné se hradí 2 měsíce předem. Platbu je potřeba uhradit bankovním převodem na účet, který bude uveden ve smlouvě, nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. příspěvek za květen je nutno uhradit do 15. března).

Platí se stejná částka po dobu 11 měsíců v roce (přerušení provozu LMŠ je v červenci) bez ohledu na státní svátky, prázdniny.

Bližší informace nalezne ve školním řádu dostupném na našich webových stránkách.