Platby

v Lesní mateřské škole LESOKRUH

Výše úhrady za předškolní vzdělávání ("školkovného") pro školní rok 2021/2022 

  • docházka 5 dní v týdnu: 5500 Kč/měsíčně
  • Cena za stravu (oběd + dopolední a odpolední svačina, pitný režim) 50 Kč / den

Školkovné se hradí 2 měsíce předem. Platbu je potřeba uhradit bankovním převodem na účet, který bude uveden ve smlouvě, nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. příspěvek za květen je nutno uhradit do 15. března).

Platí se stejná částka po dobu celého školního roku (1.9.-30.6.) bez ohledu na státní svátky, prázdniny.

Bližší informace nalezne v provozním řádu dostupném na našich webových stránkách.