AKTUALITY 

PROJEKT

Šablony OP JAK

Lesní mateřská škola Lesokruh

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zkvalitnit předškolní vzdělávání dětí v Lesní mateřské škole Lesokruh zařazením inovativních metod a forem vzdělávání, jako je zážitková pedagogika, tandemová výuka, projektové dny, aktivizující metody apod. Tyto metody podporují v dětech kreativitu a samostatnost v myšlení, konání a rozhodování a rozvíjejí jejich potenciál a individualitu.

Dále je cílem projektu umožnit pedagogům a dalším pracovníkům školy účastnit se dalšího vzdělávání dle jejich výběru i dle potřeb školy, a tím podpořit jejich profesní i osobnostní růst.

Díky projektu bude umožněno také uspořádat odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání, což dále podpoří komunitní charakter a inkluzivní klima mateřské školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/000309Díky podpoře SZIF a MAS Nad Orlicí má Lesní mateřská škola Lesokruh od nového školního roku 2022-23 nový jídelní stan- týpí, sloužící jako výdejna lesní matřeské školy, kde děti obědvají či svačí, a kde také mohou u stolků provozovat nejrůznější činnosti- hrát hry, kreslit, tvořit atd.

Dále bylo z této dotace zakoupeno vybavení výdejny- gastronádoby s těsnícími víky, termonádoby a termoboxy určené pro převoz a uchování  požadované teploty u obědů a svačin dovážených dětem z naší školkové kuchyně. 

Poslední položkou dotace je teleskopický žebřík potřebný pro údržbu týpí ve výškách, jako je např. přidělání liningu nebo znovu navázání utržené chlopňové šňůry. I to je velká pomoc.


V úterý 3. května 2022 slavíme Mezinárodní den LMŠ. Důvod k oslavě se vždy najde, tvrdí známé české úsloví. Lesní školky ten důvod našly, když slavily v roce 2016 šest let od svého zrodu v České republice a jejich existenci posvětil školský zákon. Po roce slavnost zopakovaly už velkolepěji v Praze na Štvanici ukázkami aktivit typickými pro lesní školky. V roce 2018 jsme se přidali k prvnímu celosvětovému Dni lesních školek. Datum přišlo z Německa - je to výročí založení první lesní školky ve Flensburku, která existuje už přes dvacet let. Vznik Mezinárodního dne doprovázela nová hymna všech lesních školek na světě, kterou členka Rady ALMŠ Johana Passerin přetextovala do češtiny. Nazpíval ji pak pro nás herec a muzikant Michal Dalecký.
Znáte ji? Tady je:https://www.youtube.com/watch?v=si0wgoW2MlU


V LESE JAKO V POHÁDCE

3. KVĚTNA

Oslava, která ukazuje, co dobrého se skrývá pod pojmem lesní školka. Pro letošní oslavy bylo z batůžku přírodní pedagogiky vybráno téma umění. Cílem je ukázat, že les není jen divočina - natura, ale i tvoření - kultura. Přijďte si s námi odhalit střípek opony křehkého malebného času, kdy děti v přírodě tvoří, improvizují, ale i odvážně hrají v rolích lesního divadla.

Zveme Vás, rodiče, přijďte do školky o chloupek dříve od 15.15 a spolu s dítkem si vyrobte velmi jednoduché loutky a třeba je společně také hned vyzkoušejte v našem divadélku. Oslava to bude komorní, spíše jednotlivých tvůrců a mini rodinných divadelních souborů. V Lesokruhu Vám k tomu připravíme "jen" podnětné prostředí a materiál. Užijte si to spolu s dětmi. Těšíme se.


Jak své loutky tvořili naši předškoláci :)


                          Slavnost Den Země, Den ptactva a Den dětské knihy


Jarní slavnost s legendou O Jarovítovi, zlatém klíči a Moraně, kterak ji do zimního království vyprovodit v podání dětí z LMŠ a LK Lesokruh. Sešli se přátelé Lesokruhu a bylo nás nepočítaně. Děkujeme za přízeň a že jste nám pomohli tu Moranu vyprovodit. 

MORENU NESEM, S VELIKÝM NOSEM, DO VODY JI DÁME, JARO PŘIVÍTÁMEDne 28.2.2022 se v dopoledních hodinách uskuteční masopustní průvod masek po náměstí v Třebechovicích pod Orebem. Těšíme se. Těšte se :)


Oznámení o přerušení provozu: Z organizačních důvodů bude provoz školky přerušen ve dnech 27.9.2021 a 29.10.2021