CO JE LESNÍ KLUB

Lesní klub Lesokruh

Lesní klub je lesní školka, která není zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, nedostává žádné pravidelné příspěvky od státu a děti v něm nemohou plnit povinný rok předškolní docházky. Obvykle se jedná o dlouhodobý komunitní neziskový projekt, který svůj provoz šije na míru možnostem, podmínkám a v neposlední řadě potřebám komunity a místa, kde se nachází. Každá taková organizace má etický závazek hájit čest vzdělávání v přírodě. Lesní kluby nejsou vázány tak přísným formálním rámcem, jako lesní mateřské školy. 

Lesní klub Lesokruh vznikl v roce 2017 z touhy vytvořit pro naše vlastní děti prostředí podle našich představ. Přáli jsme si, aby mohly trávit většinu času venku tak, jak je to pro čas dětství přirozené. Aby se mohly rýpat v hlíně, stavět v lese bunkry, tvořit a hrát si volně a svobodně v náruči matky přírody. K našim dětem se připojilo mnoho dalších dětí a s radostí s námi prožívají každý den svá lesní dobrodružství. Rolí dospělých je být jim dobrými a citlivými průvodci, poskytnout jim prostor a čas, aby mohly prožívat a objevovat svým vlastním tempem, a když potřebují, podat jim pomocnou ruku.

Vzdělávání v našem lesním klubu probíhá stejně, jako v lesní mateřské škole, v souladu s dokumentem MŠMT, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem.