ZÁPISY 2023-2024

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Již před řádnými zápisy nás můžete kontaktovat vyplněním této nezávazné přihlášky, na základě které si domluvíme schůzku. Je vhodné, když se k nám přijdete podívat a strávíte s námi nějaký čas v lese ještě před zápisem. 

ZÁPISY do Lesní mateřské školy Lesokruh na školní rok 2022-2023 proběhnou v pondělí 2. 5. 2023 od 9-11 hod a ve středu 4. 5. 2023 od 15-17 hod v zázemí LMŠ v Bědovicích.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Přednostně budou přijaty děti, které:

  • jsou dětmi zaměstnanců nebo dobrovolníků pracujících v LMŠ nebo LK Lesokruh
  • byly v předchozích letech zapsány k docházce v LK Lesokruh
  • mají nebo měly v LMŠ nebo LK Lesokruh sourozence
  • navštěvovaly Lesokroužek- klubík pro děti do 3 let a jejich rodiče a mají zájem o celotýdenní docházku

Dále jsou děti přijímány dle data narození od nejstarších po nejmladší, přičemž přednost mají všechny děti se zájmem o celotýdenní docházku.

LMŠ zohledňuje při přijetí dítěte zájem zákonných zástupců o filosofii lesních mateřských škol, environmentální vzdělávání a zdravý životní styl.

Do LMŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Při zápise rodiče předloží tyto dokumenty:
  • Kompletně vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení od lékaře o očkování (potvrzení lékaře se netýká předškoláků)
  • Občanský průkaz zákonných zástupců dítěte (stačí pouze předložit)
  • Rodný list dítěte (stačí pouze předložit)
  • Kartičku pojištěnce (stačí pouze předložit)