Přihláška

do lesního klubu LESOKRUH

Pro školní rok 2023/2024 máme poslední volné místo.


Postup pro přihlášení dítěte

1. Přihláška 

Pokud si přejete, aby Vaše dítě chodilo do lesního klubu Lesokruh, vyplňte on-line tuto nezávaznou přihlášku: 

2. Osobní setkání

Poté, co obdržíme přihlášku, dohodneme si spolu termín schůzky. Preferujeme osobní návštěvu ve školce (ideálně) obou rodičů s dítětem.

3. Rozhodnutí o přijetí
Po této schůzce obdržíte do 3 dnů informaci o přijetí dítěte, případně o zařazení dítěte na čekací listinu.

3. Další postup
Pokud bude Vaše dítě přijato ke vzdělávání, 2x vytisknete, vyplníte a podepíšete dokumenty, které Vám dáme k dispozici 

  • Smlouva o péči o dítě
  • Informace o dítěti
  • Přihlášku ke členství ve spolku Lesorkuh, z.s. 

4. Platba 

První platbu dle vybraného modelu docházky je nutné uhradit do 7 dní od podpisu Smlouvy o péči o dítě.
Číslo účtu: 2701155696/2010, Banka: Fio banka, a.s, Variabilní symbol: osobní číslo dítěte, které přidělíme.

Členství ve spolku Lesokruh, z.s.

Vzhledem k tomu, že dětský lesní klub je z velké části založen na iniciativě rodičů, je součástí přihlášky dítěte do klubu také přihláška rodiče ke členství ve spolku Lesokruh. Rodičům z tohoto členství neplynou žádné další povinnosti. Mají naopak větší možnost se zapojit do fungování klubu. Stanovy spolku jsou k nahlédnutí ve školce.