Nabídka obědů pro veřejnost

Pro bližší informace a domluvu na pravidelném odběru obědů a způsob objednávání pište na objednavky@

Nabídka obědů pro veřejnost

Strava ve školní jídelně je připravována v souladu s platnými hygienickými předpisy (Vyhláška č.602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.852/2004 Sb., o hygieně potravin).

Strava je laktoovovegetariánská, tzn. že vaříme bez masa, ale s vejci, mlékem a mléčnými výrobky. Přes 50 % surovin je v BIO kvalitě a snažíme se vařit z lokálních a sezónních surovin (Bohemilk Opočno, podestýlková vejce z Věkoš, české ovoce a zelenina)

 Cena stravy:

V rámci doplňkové činnosti jsou prodávány obědy cizím strávníkům, cizím dětským strávníkům, a celodenní strava dětským strávníkům z lesního klubu. Cena stravného pro cizí strávníky vychází z kalkulace nákladů na 1 oběd, ve které jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, režijní náklady a přiměřený zisk a činí 120 Kč pro dospělého strávníka a 100 Kč pro dětského strávníka. Celodenní stravné pro dětské strávníky z LK vychází z kalkulace, ve které jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady a režijní náklady a činí 123 Kč.

strávníci LK - celodenní stravování 123 Kč

cizí strávníci dospělí  - oběd- 120 Kč

cizí strávníci děti  - oběd- 100 Kč

měsíční záloha strávníci LK 1 476 Kč (12 x 123,-) 

Způsoby úhrady stravného

 1. strávníci LK - zálohou převodem na účet č. 2002028188/2010 do 15. dne předchozího měsíce s přiděleným variabilním symbolem
 2. cizí strávníci - hotově při převzetí stravy
 3. cizí strávníci - převodem na účet č. 2002028188/2010 (variabilní symbol 444 a do poznámky jméno plátce), dle vyúčtování provedeného na konci měsíce dle počtu odebraných obědů, které strávník obdrží během prvního týdne měsíce následujícího (prosíme o důsledné uvádění variabilního symbolu. Velmi nám to usnandí práci při vyúčtování. Díky.)

Způsob vracení přeplatků

Přeplatky za stravu pro strávníky z LK jsou vyúčtovány 2x během školního roku, a to k 30. červnu a vráceny na účet, z něhož byly odeslány, v červenci, a k 31. lednu a vráceny v lednu následujícího roku. Dítěti končícímu v LK se přeplatek vrací v celkové výši.

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů

Výdej obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky od 11.30 do 11.45 hod.

Strávník si donese čistý jídlonosič v době určené pro výdej do jídlonosičů. Pokrm je určen ke spotřebě do 4 hodin od vydání. Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost. Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme, neboť dle § 26 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví jsme povinni zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivé ovlivnění potraviny nebo pokrmu.

Alergeny

Nařízení EU 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1a) o poskytování informací o potravinách vyžaduje od 13. 12. 2014 označování alergenů v souladu s potravinovým právem.

Nařízení EU se vztahuje na všechny potravinářské produkty určené pro konečného spotřebitele. Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU je specifikováno 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení a jsou přílohou nařízení 1169/2011/EU. Zákonné ustanovení určuje jídelnám jasně a zřetelně označit alergenní složky. Toto označení strávníka informuje o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeného v seznamu legislativně značených alergenů. Alergeny jsou uváděny číslem dle seznamu u jednotlivých jídel na jídelníčku.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU

 • Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut)
 • Korýši a výrobky z nich
 • Vejce a výrobky z nich
 • Ryby a výrobky z nich
 • Arašídy a výrobky z nich
 • Sója a výrobky z ní
 • Kravské mléko a výrobky z něho
 • Ořechy a výrobky z nich (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie aj.)
 • Celer a výrobky z něho
 • Hořčice a výrobky z ní
 • Sezamová semena a výrobky z nich
 • Oxid siřičitý a siřičitany, sušené ovoce
 • Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 • Měkkýši a výrobky z nich