Nabídka obědů pro veřejnost

Nabídka obědů pro veřejnost

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY pro školní rok 2021/2022

Strava ve školní jídelně je připravována v souladu s platnými hygienickými předpisy (Vyhláška č.602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.852/2004 Sb., o hygieně potravin).

Strava je laktoovovegetariánská, tzn. že vaříme bez masa, ale s vejci, mlékem a mléčnými výrobky. Přes 50 % surovin je v BIO kvalitě a snažíme se vařit z lokálních a sezónních surovin (Bohemilk Opočno, podestýlková vejce z Věkoš, české ovoce a zelenina)

První měsíc máte možnost oproti záloze 500 Kč objednat stravu "na vyzkoušení" podle jídelního lístku. Kupř. první týden v září budete chtít oběd ve středu a pátek, druhý celý týden atd. Na konci měsíce vám pak bude vystaven účet o počtu zkonzumovaných jídel. Pokud budete spokojeni, rádi bychom s vámi sepsali smlouvu o pravidelném odebírání jídel, kdy zaplatíte předem na účet (případně v hotovosti) za všechny dny v měsíci a dny, kdy nebudete oběd chtít, si odhlásíte. Na konci měsíce provedeme vyúčtování a přeplatek vrátíme zpátky na účet, odkud byla odeslána záloha, případně v hotovosti v kanceláři ŠJ.

Jídelníček

Vyvěšen na nástěnce u vchodu do kuchyně nebo na internetových stránkách školy.

Objednávky/odhlášení stravy

Stravu je nutné objednat/odhlásit předem osobně ve čtvrtek v kanceláři ŠJ přístupné přes zahradu lesního klubu Lesokruh z Vitouškovy ulice v době od 8.00 do 16.00 hodin, nebo telefonicky na čísle 724 254 631. Telefonické spojení je možné každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin, ale komunikaci upřednostňujeme pomocí SMS. Změnu je možné provést nejpozději den předem do 14.00 hodin.

Výdej stravy

Výdej stravy do vlastních čistých jídlonosičů probíhá od 11:30 do 12:00 hodin.

Strávník si donese čistý jídlonosič v době určené pro výdej do jídlonosičů. Pokrm je určen ke spotřebě do 4 hodin od vydání. Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost. Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nevydáváme, neboť dle § 26 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví jsme povinni zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivé ovlivnění potraviny nebo pokrmu.

Cena oběda

Cena za jeden oběd (polévka a hlavní chod) je 100 Kč. Cena vychází z kalkulace nákladů na jeden oběd, ve které jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, režijní náklady a přiměřený zisk.

Způsoby úhrady stravného

  1. převodem na účet č. 2002028188/2010 do 15. dne předchozího měsíce
  2. hotově do 15. dne předchozího měsíce

Způsob vrácení přeplatků

Přeplatky za obědy jsou vyúčtovány na konci každého měsíce dle evidence ŠJ a vráceny zpět na účet, z něhož byly odeslány, nebo vráceny hotově v kanceláři ŠJ každý čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin.
Nezaplacení obědů je důvodem k ukončení stravování ve ŠJ.

1. září 2021 v Třebechovicích pod Orebem