ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Výše úhrady za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

  • docházka 5 dní v týdnu: 5500 Kč/měsíčně
  • docházka 3 dny v týdnu: 4400 Kč/měsíčně
  • docházka 2 dny v týdnu: 3300 Kč/měsíčně
  • Cena za stravu (oběd + dopolední a odpolední svačina, pitný režim) 50 Kč / den.

Úhrada za předškolní vzdělávání se platí 2 měsíce předem. Platbu je potřeba uhradit bankovním převodem na účet, který bude uveden ve smlouvě, nejpozději do 15. dne měsíce, který je dva měsíce před měsícem docházky (např. příspěvek za květen je nutno uhradit do 15. března).

Platí se stejná částka po dobu 11 měsíců v roce (přerušení provozu LMŠ je v červenci) bez ohledu na státní svátky, prázdniny.

Bližší informace nalezne ve školním řádu dostupném na našich webových stránkách