Co je lesní klub

Lesní kluby kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby, nejčastěji jsou to jurty, chatky či maringotky. Děti z lesních klubů však netráví celý rok jen v lese. Nedílnou součástí náplně programu jsou i návštěvy divadel, muzeí atp.

Vzdělávání v lesním klubu probíhá  v souladu s dokumentem MŠMT, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem.

Lesní kluby a lesní MŠ definuje školský zákon (zákon č.561/2004 Sb. novelizovaný v květnu 2016) "Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou". Konkrétní podobu Lesních MŠ blíže popisuje vyhláška MŠMT o Předškolním vzdělávání (280/2016 Sb.). Platná je i nová hygienická vyhláška pro lesní mateřské školy. Specifikace stavby v lesní MŠ je v procesu řešení.

Převzato z webu Asociace Lesních mateřských škol. Více informací o Lesních klubech a Lesních mateřských školách, jejich historii včetně mapy LMŠ v České republice najdete na www.lesnims.cz .

Lesokruh je členem Asociace lesních mateřských škol.